Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dunkirkerfribytter
(-en, -e): Kaper fra byen Dunkirk i Frankrig i 1600-tallet.
"I 1600-tallet behvede betegnelsen - dynkircker - ikke en uddybning. Det var i sig selv en rigeligt dkkende betegnelse for den gruppe af spansk-flamske fribyttere fra Dunkerque, som gjorde sfarten usikker i hele Nordatlanten. Dunkirkerne havde fet tildelt vide befjelser af deres spanske konge til at spolere sfarten for den spanske konges fjende: de syv nordligste nederlandske provinser, kaldet Generalstaterne." [MHT2/2000 p.29]  Kilder