Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
duve
(vb) due: Op- og nedgende bevgelser af et skibs for- og agterende i sen. Langskibs bevgelser.
Drejning af skibet om vandret tvrskibsakse forrsaget af s og vind.
pitch // chop.
rotation about the transverse axis; named positive if it appears clockwise when viewed in the direction of this axis; pitching down: negative pitch, i.e. bows or nose moving downwards; pitching up: positive pitch, i.e. bows or nose moving upwards.
[JoNav, vol. 22, no. 2, Apr. 1969, p.261]
At rulle fra side til side omkring en langskibs akse hedder p engelsk roll.

duve agter.
pitch astern.
[Rding]
duve an = anduve.
make land // run in for land.
duve bort.
push the boat forward.
[Rding]
duve i sen:
pitch in the sea // pitching in a seaway.
duve om - vende skibet 180.
fall off round.
[Rding]
duve op for en havn: styre mod en havn for at anduve den.
[Schn +]
duve roret i l.
put the helm a-lee.
[Rding]
duve rorpinden til luvart.
put the helm a-weather or a-lee.
[Rding]
duve sine master overbord:
pitch her masts overboard // pitch her masts by the board.
duve strkt:
pitch hard // send // scend.
[Benzon]
[DMO] definerer "nedduvning" som vrende, nr forskibet har nedadgende bevgelse, mens "opduvning" finder sted, nr forskibet bevger sig opad.
[ABC, BENZON nr.5, DAH p.273, DMO, EST, FOLK, FUN, HAR, KOF, MOL, Saint, SAL, Schn, SKT-81 p.12 + 44, TUX, WOL]  Kilder