Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dvalegrund
(-en, -e): Grund, der ikke er stationær, men ændrer udstrækning ved påvirkning fra vejr og strøm.
shifting sand // quick sand.
[KOF]  Kilder