Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dybdemåler
(-en, -e): Den simpleste dybdemåler er en stage, som man kan måle en begrænset dybde med. Dernæst et lod med en afmærket line, eller for større dybder en line med lod og en dybdemåler som beskrevet herunder. Moderne dybdemålere er fx ekkolod.
For at undgå at skulle hale et tungt lod op fra en meget stor dybde kan loddet være indrettet, så det frigøres fra lodlinen, når det rammer bunden.
depth sounder // sounding machine.
Leblancs dybdemåler.
Sigsbees dybdemåler.
Kaptajn Rungs dybdemåler.
Sir W. Thomsons dybdemåler.
Walkers dybdemåler.
Kaptajn Clausens dybdemåler.
kontroldybdemåler: control sea-sounder.
[FOLK, K128 Randier, NAV5 p.7-II, NAV7 p.84, NEM, WOL]

G. Rungs patentlod blev konstrueret ca. 1875 og blev anvendt af opmålingsfartøjer under kortlægningen af Danmarksstrædet. Patentloddet surres fast til lodlinen med selve lodvægten nederst. Dybdemåleren består af et lodret glasrør, der er lukket foroven og i underenden forsynet med en ventil, der holdes åben med to vinge-vægte, mens loddet sænkes ned. Når loddet hales ind, falder vægtene ned, og ventilen lukkes derved. Vandsøjlen i røret bliver derved et mål for dybden, der direkte kan aflæses på en skala holdt mod glasrøret eller graveret på rørets hylster.
depth recorder.
[H&S instrument 1984:0069]

Sir William Thomsons Dybdemåler
"Dybdemaaleren var den første, der blev anvendt i Marinen. Den bestod af et Rør [lukket i den øverste ende og åbent i den underste ende og nedsænket lodret, så vandets tryk vil sammenpresse luften i røret, og vandet vil stige op i røret]... for at mærket det sted, hvortil Vandets Overflade steg under Lodningen, var det indvendig belagt med et Farvestof, der affarvedes, naar det kom i Forbindelse med Søvand.
Røret som var af ens Diameter over det hele - kalibreret - blev indesluttet i et Metalrør, som derpaa blev lukket og fastgjort til Loddet.
Aflæsningen foretoges ved Hjælp af en løs Skala. Afstanden mellem Inddelingerne aftager, naar Dybden tiltager."
[TOP p.79]
De kalibrerede glasrørs farvestof er en kromsur sølvmasse, der giver rørene en brunrød farve, der ved kontakt med søvand ændres til en tågegrå tone.
Den til apparatet hørende skala er aflagt til et bestemt lufttryk, normalt 760 mm. Ved et lufttryk på 755 skal der adderes en fyrretyvende del, er lufttrykket 762 mm, skal der adderes en tredivtedel, for 775 mm en tyvendedel, og for 787 mm en femtendedel.
[NAV12 p.6]

Kaptajn Clausens Kontroldybdemåler
"... Kaptajn C. Clausens Kontroldybdemaaler, der ligesom Thomsons Dybdemaaler er baseret paa Mariotts Lov...
Rørene, der er nemlig to af hinanden fuldstændig uafhængige Dybdemaalere for at give Kontrol, er her bøjede Glasrør, hvis aabne Del kaldes Tilløbsrørene, den lukkede Maalerørene. Forbindelsesrørene mellem Tilløbsrør og Maalerør er snævre og bøjede."
Måleren fungerer nu ved, at vandet i det ene tilløbsrør med diameter 6 mm ved 10 meters dybde har presset al luften over i den lukkede rørbøjning, og vandet begynder at løbe over i dette rør. Ved 20 meters dybde sker det samme for det andet tilløbsrør med en diameter på 9 mm. Begge målerørene har samme diameter på 7 mm. Ud for rørene er sat skalaer inddelt med dybder i meter. Dybden kan således aflæses på vandsøjlerne, når måleren er taget om bord igen.
For at tømme måleren for vand i målerørene, er der i de lukkede ender ventiler eller haner, der kan åbnes.
[TOP p.79]  Kilder