Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dybgang
(-en, -e): Dybgangen, som hoveddimension for målingsregel, er afstanden fra skibets underste punkt til sommerlastevandlinjen.
Der er andre dimensionsudregninger - se hoveddimension.
Afstanden fra kølens underkant til vandlinjen.
draft // draught.
"CMP har besluttet at øge dybgangen for anløb ved Prøvestenen."
"Dybgang til full scantling er 17.40 m."

Aflæse dybgangen. read the draught.
Dybgang for // agter draft forward // draft aft // draught fore // draught aft.
Dybgang til kølens overkant. moulded depth.
Dybgang ved afgang. sailing draught.
Hæmmet på grund af sin dybgang. constrained by its draught.
Med lille dybgang. shallow draught.
Middeldybgang. mean draught.
Stor dybgang. deep draft.
Største dybgang. maximum draught.
I forbindelse med fartøjer med udenbordsmotorer benyttes udtrykkene:
draft up er dybgangen med udenbordsmotorens skruedrev hævet eller vippet op, altså omtrent bådens dybgang med motorens vægt om bord, men ingen dele værende dybere i vandet end kølens agterkant. (Det er muligt, at nogle bådtyper / motortyper permanent har en del af skrueaksel og skrue dybere i vandet end kølens underkant med hævet motorstilling).
draft down vil modsat være den største dybgang, nemlig med skrueaksel og skrue sænket.
Endelig tales der også om dybgang opad, der kaldes air draught eller bridge clearance og betegner altså fartøjets eller skibets højde over vandspejlet til brug ved bropassager.
E. Den engelske stavemåde er normalt draught, mens USA benytter draft.
[ABC, BII-1-3, DORD, EST, LAB p.21, MarS, NAV4 p.239, NEM, RuteT-5, SKT-81 p.468, SKT-81 p.188, SKT02-I-p.55, S&M, SØF1/1995, SØF4/1995, SØF24-25/2004 p.8 sp.5, WOL]
"The ten-fathom line is, on rocky shores, as before mentioned, another warning, especially for ships of heavy draught."
draught.
[K108 p.30]
"the draught of a vessel is the vertical distance between the waterline and the keel." The draught marks are cut into each side of the stem and stern and painted in a contrasting colour of the hull. The marks can be in English unit on the one side and metric on the other side. Metric measures are one decimeter high and only the even figures are marked. The figures for English feet are six inches and are cut for every foot. Reading the bottom of the figures gives the draught in feet and reading the top of the figures gives the draught in feet and six inches.
[BES p.159]  Kilder