Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dybgangsmærke
(-t, -r): Dybgangstal, amning. Påmalede målestreger på skibets forende og agterende angivende, hvor dybt skibet stikker i vandet. Skalaerne har altså nulpunkt ved skibets underste kant. Dybgangsmærker var tidligere aflagt i for og tommer, men er i dag generelt aflagt i decimeter. Forskellen mellem dybgang for og agter kaldes for styrlastigheden. Dybgangsmærker er brugt så tidligt som 1500-1600.
draught mark // draft mark.
[BAS p.22, DS p.803, NA97 p.17, NEM, SAL, SKT p.215, TMO]

"Dybgangsmærker indhugges og påmales på for- og agterstævn. Mærker forude til 0,50 m over lastelinjen og 0,75 m over lastelinjen agterude. Decimetermål på BB side med arabiske cifre og engelske mål på SB side med romerske cifre."
(1954) [10542 p.23]
"Dybgangsmærker og Fribordsmærker. Fra 300 mm under let Vandlinie til 300 mm over lastet Vandlinie hugges og males Dybgangsmærker, paa Stb. Side i engelsk Maal paa Bb. Side i Metermaal. Fribodsmærker indhugges og males paa begge Skibssider efter Dansk Lovs Fordringer."
[Kontrakt R-A., 1936 for fiskefartøj]  Kilder