Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dybgående, dybtgående
(sb og adj): dybtgående. Afstanden fra kølens underkant til vandlinjeplanet ved. Dss dybgangen. Se også dybgang.
draught // draught of ship // draught of water.
[FUN] specificerer nærmere: "lodrette Afstand fra Vandlinjen til Straakjølens underkant agter og for." Uden nærmere angivelse formodes det af Funch at være største dybgående, der er det samme, som skibet er konstrueret til og bliver derved en af hoveddimensionerne.
dybtgående i ballast light draught.
dybtgående med last loaded draught.
dybtgående med last loaded draught.
dybtgående på middelspantet = dybde over livet: mean-draught.
[DMO, DORD, EL, FUN, KOF, NEM, Saint, SAL, TMO, TUX, VerV2, WOL, ZAH] "Dybtgaaende er den vertikale Afstand fra Kølens Overkant midtskibs til den paagældende Inddelings-Lastelinie."
the draught is the vertical distance from the top of the keel amidships to the subdivision loadline in question.
[SOLAS29 p.107]  Kilder