Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dybsøkabel
(-let, -ler): »Dybsøkabel udlægges på vanddybder større end 1100-1300 m. ...«
-.
[Fiskeri&Søkabler]  Kilder