Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
agterpart
(-en, -er): "Dette Ord bemrker den Part af et Skib, som er agtenfor Middelspantet. Dog, naar Talen er om Dksbjelkerne og Dksknerne i Agterparten, da forstaaes stedse derved de Bjelker og Kner, som have deres Plads agtenfor Storlugens Agterkant; og de vrige Bjelker og Kner, om endog nogle af dem ligge agtenfor Middelspantet, blive da at henregne til Forparten."
[FUN]
afterpart // after-body.
[Benzon]  Kilder