Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dæksbesætning
(-en, -er): Skibets personale, der er beskæftiget på dækket, dvs. foretager søklaring, rengøring, maling, fortøjning, udkik og rortjeneste etc. under styrmændenes ledelse.
seamen // deck crew // ratings // deck hands.
[ABC, DORD, EST, NEM, SØF29/1994, WOL]  Kilder