Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dæksknæ
(-et, -): Vinkel af træ el. stål, der forbinder skibside el. spant med dæksbjælken. Knæene kan vendes vandret eller lodret; de lodrette kaldes for nedhængende knæ.
På småskibe kan der være dæksknæ anbragt over dækket ud for røsterne for at afstøtte mod disses træk indad i skibet.
Dæksknæenes vandrette del boltes til siden af dæksbjælken, mens den lodrette arm boltes til skibssiden. Hos [FUN] er knæene af jern. Den lodrette del kaldes for læggen, mens den vandrette kaldes armen eller tåen.
deck knee.
"De vinkeldannede Knæer, som forbinde Dæksbjælkerne med Indtømmerne. I Jernskibe kaldes de Knæplader."
[1909-instr. p.65]
bovknæ under dækket.
deck-hook // deck hook, timber framework in the bows reinforcing the bow and supporting the fore end of the deck. [CLF p.03.07]
dæksknæ, horisontalt.
lodging-knee.
dæksknæ på underste dæk.
hanging knees of the lower deck.
[KOF]
dæksknæ, vertikalt.
hanging knee.
forkert knæ = knæ over dækket.
standard knee.
halvt dæksknæ ved luger.
spur.
underste dæksknæ, knæ der under dækket forbinder dæksbjælkerne med skibssiden.
hanging knee of the lower deck.
[KOF]
øverste dæksknæ.
hanging knees of the second deck.
[KOF]
[DMO, FUN, HAR, KUSK p.71, TUX]  Kilder