Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dækslast
(-en, -er): Ladning der stuves i det fri på et dæk. Farligt gods, brændfarligt gods, container og meget stort gods føres ofte på åbent dæk. Hvis ladningen er let og fyldte rum ikke laster skibet ned føres også ofte dækslast.
Cargo carried on an unprotected deck. Deck cargo.
[ABC, DORD, NEM, TUX, WOL]
dækslast klausul.
deck cargo clause.
kaste dækslast,
jettison.
[LAB p.137, NEM]
"Der findes ikke nærmere detaljerede forskrifter for surring af dækslast i skibe, der ikke er forsynet med de særlige trælastelinjemærker. [1968]
deck cargo.
[10615 p. 18]

"Dækslasten var tilsyneladende surret på traditionel vis, og det er oplyst, at der var anbragt sliphager mellem surringswirerne over dækslasten.
Det er oplyst, at man har forsøgt at kaste en del af dækslasten over bord, men at dette måtte opgives."
lashing of deck load // jettison of deck cargo.
[10615 p. 35, ENK p.258]  Kilder