Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dækslinje
(-n, -r): Overkant af den vandrette streg, der anbringes lige over lastelinjemærkets cirkel, angiver overkanten af det dæk, hvorfra fribordet måles. Friborddækkets niveau i borde, midtskibs.
deck line.
[ABC, ADM p.55, KEN p.355, SKT-81 p.95 + 134]
"Dækslinien er en vandret Linie 300 mm lang og 25 mm bred. Den afsættes midtskibs paa begge Sider af Skibet, og dens øverste Kant skal skære det Punkt, hvor Fortsættelsen af Fribordsdækkets Overside skærer Klædningens Yderside."
the deck line is a horizontal line twelve inches in length and one inch in breadth. It is to be marked amidships on each side of the ship, and its upper edge is to pass through the point where the continuation outwards of the upper surface of the freeboard deck intersects the outer surface of the shell..
[IKL p.57]  Kilder