Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dæksplanke
(-n, -r): Træplanker, der danner dækket. Dæksplanker lægges gerne langskibs parallelt med centerlinjen, bortset fra det el. de yderste bord, der lægges, så de følger skrogets runding. De fastgøres med bolte, der skrues ned i dæksbjælkerne, og hvis hoveder dækkes med træpropper.
Materialet kan være fyr, eg, teak m.fl. Det almindeligste trædæk var på sejlskibene af fyr, mens lystfartøjer og finere skibe var udstyret med teaktræsdæk. Kanondækkenes dæksplanker var oftest egetræ. Plankerne er op til 20 cm brede.
I mange stålskibe, hvor et finere eller robust resultat ønskes, dækkes ståldækket med et træplankedæk.
deck-plank // plank of the deck.
dæksplanke, kraftig.
binding-strake.
sværere dæksplanker, skærstokke.
binding strakes of the deck.
[HAR]
[DMO, HAR, FUN, KOF, NEM, SAL, SKT70 p.154, TMO, TUX]
E. [Röding] = Dækplanke.

Træskibsbygning. Alle de bærende bjælker, som dæksplankerne skal lægges på, skal danne en jævn flade. Det er tømmere som: Dæksbjælker, ribber, kraveller, stikbjælker, livholter og livholtskraveller m.fl.
Dæksplanker: "Af disse er Vaterbordet yderst, som er nøddet*) over Bjælkerne og boltet til disse...
Imellem Bjælkerne drives horizontale Bolte gjennem Livholtskravellen, Vaterbordet og Skibssiden. Livholtet ligger ovenpaa Bjælkerne og støder til Vaterbordet med en vinkelformet Naad, som her anvendes for bedre at faae Kalfatringen til at holde sig under Skibets Bevægelser. Indenfor Livholtet anbringes nogle Range almindelige Dæksplanker ovenpaa Bjælkerne, dernæst 2 Range Skærstokke, som komme ved Kanonaffutagernes Agterdeel, og som have en større Tykkelse og ere derfor neddammede**) over Bjælkerne. Indenfor disse komme atter almindelige Dæksplanker, og derpaa 2 Range Skærstokke.
Den midterste Deel af Dækket, Fisken, bestaaer af sværere Planker, som ogsaa neddammes over Bjælkerne. Da den er gjennembrudt af Lugerne, Hullerne til Master og Pomper m.m., ere Plankerne her i kortere Længder...
Plankerne lægges saaledes, at deres Ender (Støde) komme paa Bjælkerne, og Stødene i de forskjellige Range fordeles paa en saadan Maade, at de give en god Forløbning."
*) Fra [ODS]: "(efter holl. neut; jf. III. nøde; skibsbygn.) udskæring i kanten af et stykke tømmer, hvori underfladen af et krydsende stykke tømmer, der er forsynet med et tilsvarende hag, nedlægges. Funch. MarO.I.39. SkibsbygnK.487."
**) Fra [ODS]: "(skibsbygn.; nu l. br.) de ophøiede Stykker (paa to træstykker, som skal sammenlaskes) . . kaldes Laasene . . Fordybningerne . . i det modsvarende Træ, hvori Laasene skal passe, kaldes Dammene. Funch. MarO.I.35. OrdbS."
[LUS p.54f]  Kilder