Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dæmpe
(vb): 1.
dæmpe sejl. Formindske vindpresset på et sejl for at kunne håndtere det ved fx en rebningsmanøvre. Det kan gøres ved at ændre kurs eller slække skøder. Sammentrækning el. foldning af sejl, så vindpresset formindskes. Foretages med dæmpegårdingene og givtove. Det anvendes, når vejret er for hårdt til at bjærge dem.
»... at fiske sammen paa det, saaledes at det ikke pidsker i vinden.«
[DMO, DSH, FUN, SøensF, TUX]
dæmpe et sejl. " er at tvinge det sammen, saa det ikke blæser saameget ud."
spill a sail.
[ILI p. 362, Benzon]

2.
Med slækkede skøder at samle et råsejl op mod råen for at isættes rebsejsinger under en rebning.
clue up a sail // haul a sail up in the brails.
[KOF]

3.
dæmpe årerne. Dæmpe lyden af åretag ved at omvikle årebladet med klude eller lammeskind.
muffle the oars.
[DMO, FUN, HAR, SAL]

4.
Dæmpe bølgerne.
damp the waves.
[NEM]

5.
Dæmpe fyret i et dampskib.
keep down the fires.
[TMO]  Kilder