Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dødlast
(-en, -er): Ladning med høj massefylde. Ladningen kan ikke udfylde lastrummet og ligger derfor med et lavt tyngdepunkt, hvilket påvirker skibets bevægelser i søen.
-.
[Søensf]  Kilder