Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
agterspejl
(-et, -): Agterendens flade el. let afrundede nsten lodrette del.
stern.
stern-frame.
[HAR]
agterspejl med hnserumpe. lut stern.
[HAR]
"Kaldes hele den agterste Deel af et Skib." [SCHN]
 Kilder