Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
E
1.
Signalflag E, firkantet flag vandret delt i to lige store felter, verst blt, nederst rdt.
Betydning som et-bogstavssignal: »Jeg drejer til styrbord«
I am altering my course to starboard.
Som morsekode: prik.

2.
Deviationskoefficient.
[NAV2ny p.55]  Kilder