Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ECA
Engelsk forkortelse for Emission Control Area.
"MARPOL-reglerne indebærer også en introduktion af særligt følsomme havområder, de såkaldte ECA's, hvor den anvendte brændselsolies svovlindhold ikke må overstige 1,5 procent.
[SØF41-42/2003 p.8 sp.4]
"Østersøen, Nordsøen og den Engelske Kanal er i dag svovlemissionskontrolområder - SECA. Der bliver i de nye regler mulighed for at udvide anvendelsen, såfremt disse områder også er særligt sårbare over for forurening med kvælstofoxider. Områderne blev derfor omdøbt til emissionskontrolområder - ECA, og der blev indført lempede kriterier for udpegning af nye områder."
De nye regler forventes indsat i MARPOL i det reviderede Annex VI i oktober 2008.
[Skipperen 7/2008 p.7]  Kilder