Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
eckkrumsmahl
(-en, -er): "Vedkomme kun Krumtømmer til et Skibs Klædning agter og for, og kaldes saaledes, fordi de straages paa Skibet ved at antage, at det ru Træes Overflade falder saa nær muligt sammen med en retliniet Plan, der kan tænkes at gaae igiennem Optrækket for Krumtømmerets Overkant paa Skibet, og hvorved altsaa denne Kants Bugt (Eckkrumning) stedse haves i det ru Træ."
[FUN]
E. straage er optaget i [ODS] med stavemåden stroge, oprindeligt fra holl.; det er relateret til nudansk strøg, og verbet til at stryge. Det er fra dette ord, at ordet stråkøl kommer. [ODS] har af citater:
"Skibbygger-Benævnelse paa Gjenstande, der ere i Plan med hverandre" fra [DMO], mens [ODS] definerer ordet sådan:
"lade øjet følge en række punkter og undersøge, om de ligger paa linie med hinanden; sigte med øjet."  Kilder