Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ED
1.
Fork. for enhedsdrift.
[ADM2]

2.
Fork. for European Datum.
"Hidtil har hvert enkelt lands opmåling hvilet på observationer til bestemmelse af længde og bredde foretaget i landet selv, uden at der blev søgt nærmere tilknytning til de omkringliggende landes bestemmelser. Herved er der opstået mindre divergenser mellem de forskellige landes gradnet.
... Man har derfor beregnet et fælles udgangspunkt i længde og bredde for hele Europa, kaldet European Datum - ED - og hertil vil som nævnt alle nye søkort blive henført, ligesom man efterhånden vil rette gradnettene i ældre kort overensstemmelse hermed.
Alle positioner i E.f.S. er angivet i system ED."
[EfS nr.1 1968-01-05]
 Kilder