Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
EfS
Fork. for Efterretninger for Søfarende. Ugentligt tidsskrift udgivet af Farvandsvæsenet og indeholdende de navigationsefterretninger af sikkerhedsmæssig betydning, der er nødvendige for sikker sejlads, og som bl.a. skal indføres i søkortene for at disse afbilleder virkeligheden bedst muligt.
Danske efterretninger er udgivet siden 1885.
I UK blev efterretninger fra 1832 udgivet i Nautical Magazine. Admiralitetet i UK overtog udgivelsen i 1834.
Den første US-efterretning udkom 1869.
Notices to Mariners.
[S&M, TUR]  Kilder