Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
efterhyre
(-n, -r): Hyre udbetalt til efterlevende, over for hvem sømanden har forsørgerpligt, i en vis periode efter en sømand er død under tjenesten. Efterhyre kommer således til udbetaling i tilfælde af, at et skib forsvinder, og perioden regnes da fra det tidspunkt, hvor det må formodes, at skibet ikke længere er i drift. Det kan fx være fra den sidste radiokontakt med skibet.
special payment of wages to a deceased seaman.
[SML p.62 + 98, SML94 p.76, BAL p.222ff]  Kilder