Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Efterretninger for Søfarende
Periodicum, der udkommer hver uge og i Danmark udgives af Farvandsvæsenet. Det indeholder rettelser til søkort og advarsler og andre meddelelser af betydning for trafiksikkerheden. Andre nationer udgiver tilsvarende publikationer for egne eller alle farvande.
Notices to Mariners.
[ENCY, NAV1 p.54]
Den første officielle Efterretning for Søfarende udgivet af det britiske Hydrographic Department for brug i Royal Navy udkom i 1834. Fra 1. januar 1934 udgav Admiralty også Efterretninger for den civile skibsfart.
Notices to Mariners.
[K108 p.12]  Kilder