Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
eftersøgning
(-en, -er): Eftersøgning efter overbordfalden kan ske efter forskellige systemer, og udvælgelsen afgøres af antal eftersøgningsskibe, deres motorkraft, vejrforholdene, strømforholdene, og tidsforløbet.
ekspanderende søgning vil sige, at man søger i spiralform med lige sider, hvor side 1 er fx 1 sm, drej 90° side 2 er 1 sm, drej 90° side 3 er 2 sm, drej 90° osv.
parallelsøgning vil sige, at eftersøgningsfartøjet sejler i parallelle baner med 0,5 sm afstand og hvor benene bliver længere og længere efter formodningen om den overbordfaldnes bevægelse i vandmasserne.
search and rescue.
[POL15/12 1990]
Eftersøgningen var forgæves: the search was in vain.
[ABC, D/E, MARS]  Kilder