Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ege
(-n, -r): Fartøjstype. "Egen er en udhulet stamme skabt ved ild og flinteredskab, og er båden i dens mest primitive form...
At egen imidlertid ikke blot hører hjemme i den fjerne oldtid viser den kendsgerning, at man saa sent som i 1800-tallet benyttede sådanne fartøjer bl.a. på Falster.
At egerne også kan have haft anseelige dimensioner, viser os fundet fra Brigg i England, idet et her fremdraget fartøj måler sine 15 meter."
[7003 nr.1]
"En ganske lille Baad, der almindeligst bruges som Communicationsmiddel mellem Land og og en større Baad, som ei kan flyde til Land." [DMO]
oak dugout // dugout-hulled craft.
[7003 nr.1, AAK-Z, DDV p.8, DMO, MarK12 p.112]

Fartøjstypen ege kan referere til en udhulet træstamme brugt som båd; se < a href="?ord=knubskib">knubskib.
På Bornhom en åben klinkbygget båd. "Den bornholmske Ege havde oprindeligt 2 master - stormasten og en mindre formast; senere fik den også en mesanmast agter. Formasten skråede fortil, og begge master havde et firkantet sejl, holdt på plads af en sprydstage og forneden en bom." Sejlads udført i 1688 med typen.
[Sonne, Poul M:, 2000: Svaneke, p.8f]  Kilder