Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
egenvægt
(-en, -e): Den del af et skibs deplacement, der udgøres af vægten af skrog, maskine og udrustning, men ikke brændselsolie, ferskvand og proviant.
Den anden del af deplacementet er dødvægten.
lightweight.
[ABC, SKT81 p.73 + 115, SKT02-I p.53, TON]  Kilder