Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ekkosignal
(-et, -er): I ekkolod: Det fra havbunden reflekterede signal modtaget i instrumentet om bord.
I radaren: Det fra et element uden for afsenderskibet reflekterede signal modtaget om bord i instrumentet.
echo signal.
[NAV4 p.12]  Kilder