Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ekliptikagradnet
(-tet, -): Ekliptikagradnettet består af ekliptikabreddeparalleller, der er lillecirkler parallelle med ekliptikaækvator og ekliptikameridianer, der er storcirkler gennem ekliptikapolerne og vinkelrette på ekliptikaækvator.
ecliptica grid.
[DMO, EL, NAV1 p.133+137]
"Det bestaar af følgende Linier paa Himmelkuglen:
Ekliptika, d.e. den Storcirkel, hvori Solens Egenbevægelse foregaar. Den har til Poler Ekliptikas Poler, den nordlige og den sydlige.
Længdecirkellinier er halve Storcirkellinier mellem Ekliptikas Poler, vinkelrette paa Ekliptika.
Breddeparalleller er Lillecirkellinier, parallelle med Ekliptika."
[NAV12 p.40]
Positionen af et punkt i dette gradnet angives i bredde målt fra ekliptika, og længde målt fra Ariespunktet på ekliptika til længdecirklen gennem punktet regnet østover indtil 360°.  Kilder