Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
eksplosionsgrænse
(-n, -r): Øvre og nedre eksplosionsgrænse for luftblandinger indeholdende brændbare gasser.
"Ved nedre ekplosionsgrænse, LEL, forstås den minimumskoncentration af gas i atmosfæren, der må haves, for at en eksplosion eller brand kan finde sted. Øvre eksplosionsgrænse, UEL, er den grænse for koncentration af gas i atmosfæren, der ikke må overskrides, hvis en forbrænding skal kunne finde sted."
explosion limit // flash point.
[LEL, SKT81 p.345+395, UEL]  Kilder