Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ekstinktør
(-en, -er): Håndbrandslukker. "I ethvert Kedelrum og i hvert Maskinrum, der indeholder Del af Brændselsolie-Installationen, to godkendte, flyttelige Ekstinktører af en Type, der udsender Skum eller andet godkendt Middel, der egner sig til Slukning af Ild i Olie."
extinguisher of a type discharging froth or other approved medium suitable for quenching oil fires.
[SOLAS29 p.217]  Kilder