Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ekvipagemester
(-steren, -strer) eqvipagemester: Søværnsofficer tilknyttet flådeværft som ansvarlig for skibes rignings og udstyr.
"Eqvipage Mesteren paa et Kongeligt Værf kaldes den første Officier paa et Værf, der bestyrer Arbeydet giort efter den Orden og Gang som Værfets Chef har befalet det, paa hans Dygtighed beroer Arbeydets heele Drift."
master attendant // harbour master.
[KOF, ORM p.16, Saint, TUXS]
[SCHN]: Ekvipagemesteren har opsyn over et skibsværft og alle dets forefaldende arbejder.
 Kilder