Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
agterstævnsknæ
(-et, -): Tømmer, der forbinder køl og agterstævn.
heel knee // sternson.
[Benzon]
stern knee place at the joint of the heel of the inner-post for strengthening purposes..
[CLF p.03.08]
"Dette Knæ har samme Sidehugning som Kjølen. Det er af Træ og ligger med sin ene Arm ovenpaa det underste Opklædningstræ og staaer med sin anden Arm mod Forkanten af Mellemstevnen paa Agterstevnen; det tjener altsaa til Agterstevnens Forening med Kjølen."
[FUN]  Kilder