Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
emission
(-en, -er): Udstødning, udsendelse. Om udstødningsgasser, der sendes ud i atmosfæren. Specielt bruges ordet om de luftforurenende gasser fra dieselmotorerne indeholdende CO2, SOx og NOx.
emission.
"Der er tale om flere typer emissioner. CO2 udgør med sine årlige ca. 900 millioner tons størsteparten."
[SØF41-42/2003 p.8 sp.1]
emissionsniveau "Færgen har et emissionsniveau, der ligger langt under, hvad man hidtil har set og langt under IMO-kravene."
[SØF44/2003 p.11 sp.5] emissionsudslip "... de højeste miljøstandarder med lav emissionsudslip, ingen synlig røg og lavt støjniveau."
[SØF40/2005 p.14 sp.1]
emissionsværdi "... foregangsland med hensyn til krav om lave emissionsværdier fra skibe."
[SØF44/2003 p.11 sp.5]  Kilder