Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
energi
(-en, -er): Kraft, kraftforsyning.
the capacity to do work, wheteher mechanical, electrical or thermal; expressed in joules.
[Design of sailing Yachts, P. Gutelle, 1984]
kinetisk energi: kinetical energy.
potential energi: potential energy.
[SKT81 p.176]
energisætningen: the principle of conservation of energy.
[DAH p.43]  Kilder