Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Engelhardts redningsbåd
Engelhardts sammenfoldelige redningsbåd. Båden bestod af en dobbelt vandtæt bund udfyldt med opdriftsmiddel. Bådens sider var af sejldug, der blev rejst lodret ved hjælp af støtter og barduner.
Bådtypen blev udviklet på et tidspunkt, da der ikke var redningsbådsplads til alle i skibene, hvorfor den sammenfoldelige båd var et forsøg på at give skibe med ringe plads mulighed for at forøge antallet af bådpladser.
Engelhardt's collapsible lifeboat.
[Gads dk.Mag.6/1912 p.536f, Nautisk Tidende 1904, Dansk Skibsbygning 1920, Dansk Skibsbygning 1921 april p.26ff., Vikingen 1926]
Vægt 700 kg for en 24 fods båd.
[Medlemsblad Skibsførerfor. 3/1917 p.77f]
Engelhardt gik i land og begyndte udviklingen af sin båd i 1897. I 1900 vandt den en medalje på verdensudstillingen i Paris. Udstillet i London 1901. I 1904 var skibe fra tre større danske rederier udstyret med Engelhardts både, og både Royal Navy og US Navy havde bestilt fartøjet fra Engelhardts værft nær København. S/S EMPRESS OF IRELAND var udstyret med typen, der også blev kaldt surf boat.

"... men foruden disse findes nu i alle større Skibe de saakaldte Engelhardts Baade, der er sammenklappelige, fladbundede Baade med stor Flydeevne. Bunden dannes af en med Kork, Kapok e.l. fyldt Ponton, ovenpaa hvilken de af Sejldug og Stræbere bestaaende Sider kan klappes sammen, saaledes at flere Baade kan stilles ovenpaa hverandre, hvorved de kun optager ringe Plads." Citat fra 1922 [TOP p.50]  Kilder