Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
enhedsbesætning
(-en, -er): Organisationsform for mandskab, hvor de menige søfolk kan arbejde både i maskine og på dæk. Forløber for organisationsformen, hvor al vedligeholdelse henlægges til en afdeling under maskinchefen, mens navigation og laste- og losseoperationer henlægges under en dæksafdeling. Sidstnævnte organisationsform bygger også på muligheden for at anvende samme besætning alternerende til alle opgaver.
general purpose crew // crew with inter-departmental flexibility.
[BOM, ABCgl]  Kilder