Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
enhjørning
(-en, -er): [Man] ... "fabrikerede en Art Feltmorterer, de saakaldte Haubitser, af mindre Kaliber end Mortererne, men ligesom disse forsynede med et Løb til Bomben og et indre Kammer til Krudtladningen. Af denne Haubits udviklede sig senere den lange Haubits eller Enhjørningen, en Metalkanon, anbragt paa Lavet og indrettet til vandret Skydning, og disse vare de første Skydevaaben, af hvilke Granater bleve udskudte i raserende Baner." (ca. 1800)
[TUX p.611]  Kilder