Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
entrenet
(-tet, -): Net opsat fra rælingen og opefter i rigningen for at forhindre fjendtligt mandskab i at komme ind på skibet.
boarding netting.
[Röding]
"Entrenettene er lagt over tagformede rammer ... ". [MHT2/1990 p.27 sp.2]
"Et Net, der gaaer rundt Skibet, 6 Fod over Reilingen. Det er forfærdiget af stærkt Linegods og tjener til at hindre Fjenden fra at entre Skibet. Naar Entrenettet ikke bruges, ligger det oprullet langs Skibets Reiling." [DMO]
"Et Entrenet bestaaer af flere Stykker i Længden, de forfærdiges af stærkt Linegods, og spændes eller trækkes paa hele Skibets Omkreds ovenfor Relingen; de tjene til at forhindre Fjenden i med Lethed at komme ind i Skibet, naar han vil entre. Entrenetts Overkant heises op og strækkes ved Hjelp af Stræktouge og Entrenetsstøtter, samt Ophalere, der fare igiennem Blokke paa Vantene og Stagene; dets Underkant sættes fast til Skandækket med Kramper og Bindsler. Linieskibene have ingen Entrenetter." [FUN]
[TUXS]  Kilder