Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
entrenetsstøtte
(-n, -r): "Ere lange Støtter, der som oftest ere af Jern, og staae med Underenderne i Øiebolte udenbords paa begge Sider af Skibet. I Overenderne have de et Øie, hvori Entrenettet giøres fast. De agterste Støtter, een paa hver Side, hvilke ofte tillige tjene som Solteltsstøtter, have undertiiden et Led ved Skandækkets Overkant, og kunne derfor lægges ned, naar de ikke bruges; paa nogle Skibe staae disse tvende Støtter indenbords." [FUN]
boarding net stanchion.
[DMO, FUN]  Kilder