Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
epakt
(-en, -er; oftest ben. i pl.):
1.
Antal dage, sedes epactum, fra sidste nymåne i december til 1. januar. Epakten er et tal mellem 0 og 29 inkl. (eller 1-30) og benyttes sammen med gyldentallet til bestemmelsen af påskedatoen. Da gyldentallet vokser med 1 hvert år, og der da der til et bestemt gyldental svarer en bestemt epakt, kan der opstilles forudberegnede tabeller for værdierne.
Se nærmere i Kronologiteksten eller Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder / Oxford Companion to the Year.
epact // epact of the year.
E. gr epagein = medbringe —> lat. epactae (pl) // epacta lunaris.
[MEY]: Til de religiøse beregninger benyttes kun hele dage, mens der anvendes dage og timer til astronomiske beregninger.
"Forskjellen imellem Sol- og Maaneaarets Længde, hvilket er 10 Dage, 21 Timer, 11 Minutter og 22 Sekunder."
[DMO]

2. På engelsk benyttes epact også om både de ca. 11 dage, som solåret er længere end måneåret og om hver af dagene [fra ca. 1600].
epact of the month er månens alder den 1. i hver måned, forudsat det er nymåne 1.1. Denne epakt anvendes ved tidevandsberegninger (1938).
[Alman., DSDE, FREM, GLOS, MarK25 p.181+183, MEY, NMA, OCY, OSD, SAL, SCI]  Kilder