Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ESC
Eng. forkortelse for European National Shippers' Council. Fllesforening for europiske afskiberorganisationer.
[DkSfart1994]  Kilder