Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fabrikmester, fabriksmester
(-steren, -stre): Søofficer, der leder et orlogsværft.
[DMO, MHVT14]
"Den 10de December 1692 ansattes den første Fabrikmester Olaus Judicher paa Indstilling af Admiral Henrik Span, der var Holmens Chef fra 10de Marts 1690 indtil sin Død, som indtraf i Begyndelsen af 1695."
[JORD p.3]
Under Holmens Chef sorterede dels Fabrikmesteren, hvem Ansvaret for Skibenes Konstruktion og tekniske Udførelse paahvilede, dels een og efter 1727 to Ekvipagemestre, der var Søofficerer, og som havde Ansvaret forArbejdsdriften samt udøvede den militære Disciplin. Fabrikmesteren var i Regelen ogsaa Søofficer, men havde i Modsætning til de øverste Ledere faaet en fleraarig teknisk Uddannelse, som oftest erhvervet i Udlandet."
dock yard manager.
[10302 p.14]
surveyor of the navy.
[Benzon]  Kilder