Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fald
(-et, -): 1.
Tov eller wire, der anvendes til at hejse, sætte, et sejl eller en rå.
Et trekantet forsejl har sit fald fastgjort i øverste hjørne, faldbarmen, hvorfra faldet føres langs staget til masten og derfra til dæks, hvorfra det kan hales eller fires.
Gaffelsejl har to fald: et pikfald ved eller tæt ved gaflens nok samt et klofald tæt ved gaflens masteende. Hvor sejlene er tunge, kan faldene være forsynet med taljer.
Et råsejl har et fald til at hejse enten råen eller sejlet med. Faldet kan være fastgjort i en rås drejereb, så faldet haler i drejerebet, der skærer igennem blokken i masten og fører til råen.
Et wirefald, der håndbetjenes skal have et tovværksforfang, som man griber om, da wirer ikke kan håndhales.
halyard // haliard // halliard.
[KOF, Röding]
[KOF] har desuden oversættelsen gear.

bindenfald. Et indvendigt fald til forskel fra et boutenfald.
inner halyard.
boutenfald. Fald, der er yderligere anbragt i forhold til skibets skrog eller centerlinje end et bindenfald.
outer halyard.
bovenkrydsfald. Faldet til sejlet over mesanen på på mesanmasten.
mizzen topgallant halyard.
bramfald. Faldet til et bramsejl.
topgallant halyard.
fald med mantel "et Slags Takkler der meget forøger Kraften, bruges derfor paa Skibe, hvor der farer lidt Mandskab."
halyard with a tye.
[KOF]
flagfald. Fald til hejsning af flag.
flag halyard // ensign halyard.
[Röding]
forebramsejlsfald.
fore-top-gallant halyard.
[Röding]
foremærsesejlsfald.
fore-top-sail halyard.
[Röding]
gaffelfald.
throat halyard.
[Röding]
jagerfald. Faldet til jagersejlet.
flying jib halyard.
klofald. Inderste fald på en gafel.
throat halyard.
klyverfald. Fladet til forsejlet klyveren.
jib halyard.
[Röding]
krydsbramsejlsfald.
mizzen-top-gallant halyard.
[Röding]
krydsfald. Faldet til krydssejlet.
mizzen topsail halyard.
krydsejlsfald.
mizzen-top-sail halyard.
[Röding]
læsejlsfald. Fald til et læsejl.
studding-sail halyard.
[Röding]
mærsefald. Faldet til et mærsesejl.
topsail halyard.
mærsefald. Faldet til et mærsesejl.
tye halyard.
pikfald. Det yderste fald på en gaffel.
peak halyard.
røjlfald. Faldet til røjlen.
royal halyard.
røjlstagsejlsfald. Faldet til stagsejlsrøjlen.
royal staysail halyard.
signalfald. Faldet til signalråen.
signal halyard.
stagsejlsfald.Fald til et stagsejl.
staysail halyard.
[KOF, Röding]
store bramsejlsfald.
main-top-gallant halyard.
[Röding]
store mærsefald.
main-top-sail halyard.
[Röding]
stængestagsejlsfald.
topmast staysail halyard.
[Röding]
vimpelfald. Faldet som en vinpel sættes op med.
pennant halyard // halyard of a pendant.
[Röding] sidstnævnte overs. gl.
[ABC, FUN, KUSK p.128]

sætte på et fald, dvs. at fire et fald af. lower handsomely (1808).
[DMO, FUN, HAR, KSL, Kusk, MaMi, Saint]
"Binden-Klyver-Fald er enkelt, og farer fra Seilet af, hvor der er fast med et Skoe-Steeg, igiennem sin Blok paa Toppen af Forstangen, og derfra ned og fastgiøres paa Bakken."
[Gynt p.91]

2.
Hældning, fx mastehældning el. den hældning en stævn har i forhold til kølen.
[TUX]
forstævnens fald, dss. hældning.
rake of the stem // Fore rake: the part of a ship which rakes beyond the fore end of the keel.
[CLF p.03.07]
agterstævnens fald.
rake of the stern-post.
[Röding]
 Kilder