Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
faldereb, faldreb
(-et, -): 1.
Stedet ved skibssiden, hvorfra man ankommer til el. forlader skibet ad falderebstrappen. På dette sted er der gerne en luge el. et hængslet stykke af skanseklædningen, der kan åbnes. I linjeskibe var der en trappe indenbords og trin udenbords på klædningens første stykke.
"Den Aabning, der findes i det Opstaaende eller det Skibet omgivende Gelænder, kaldes Falderebet. Fra Falderebet, udfor hvilket der ofte er anbragt en Repos, fører Falderebstrappen ned til Vandets Overflade. Ad denne Trappe kan man fra Fartøjer komme op paa Skibet." (1922)
[TOP p.7]
"Er det Sted i Skibet hvor Op- og Nedgangen er. Stedet er lidt foran for Stormasten paa hver Side af Skibet. Hvor ingen Faldreebstrappe haves ere Klamper paaspigret udenbords langs ned ad Skibet." [SCHN]
accommodation ladder // gangway // staircase // portable platform used as a pasage for persons entering the ship.
[ABC, DKS4/1989, FUN, KOF, KUSK p.73, ORL p.83, PSØM p.59, SøFolk, TUX]

"Der anbringes Faldreb i hver Side hver med sin Repose med nødvendige Beslag og Gelænder. Faldrebstrappen af Teaktræ med Gelænder med Haandræk af Teaktræ indrettes til at skifte fra den ene Side til den anden. Der anbringes i dette Øjemed en David i hver Side komplet med tilhørende Blokke og Løbere af Manilla."
[B&W nyb.240 kontrakt, KGH, HANS EGEDE, 1905]

"Er det Sted, hvor Finkenettet lader en Aabning, til Ind- og Udgang fra Skibets øverste Dæk." [DMO]
E. fra hol. egt. rebet man holder i som støtte.
the removable part of the ships bulwark through which persons enter the ship.
på falderebet = ved slutningen af noget, lige før afgang.
at the last moment.
et faldereb uden gelænder eller støttereb.
catwalk.
en lejder indenbords fra dæk til beboelse.
companion way.
en løbebro mellem for og agterskib, eller om visse andre former for passager om bord.
gangway.
give nogen faldereb - lade stå på falderebet.
man the side.
"Når fornemme personer eller også skibets kaptajn kommer om bord, så kan et antal folk beordres til at stille sig på begge sider af falderebstrappen fra nederst til øverst, hvilket betragtes som en stor æresbevisning. Kommandoen for dette hedder: Fald på falderebet."
[Röding]

2.
Trappen, som man ankommer eller forlader skibet ad. Trappen kan være en lejder, der hænger ned ad skibssiden, eller det kan være en fast trappe, der fra en falderebsplatform sættes ned langs siden med trinene vinkelret på skibssiden, eller det kan være en trappe, der sættes fra falderebsåbningen vinkelret ud fra skibet og ned til en kaj, eller andet underlag, fx en ponton langs skibssiden.
gangway // accommodation ladder // gangway ladder.
Smøre et faldreb - smøre falderebet med sæbe eller fedt = sørge for at en person kommer hurtigt fra borde eller afmønstrer hurtigt.
grease the gangway.
gangplank. A runway or board fitted with wooden cleats for the use of persons boarding and leaving a vessel.
[SOT p.123]

3.
Rebet, som man holder sig fast i ved færden på falderebstrappen eller falderebstrinene.
man-rope // ladder rope // entering rope.
[Röding]
"Det tov, som hænger ved begge sider af falderebstrappen, og hvorved man kan holde, når man stiger op ad trappen. Det er øverst på skibet fastgjort til et scepter, der ofte er omsyet med rødt klæde; dertil er det med omtrent en fods mellemrum forsynet med et knob eller mus, der letter fastholdelsen."
ladder-rope // man-rope.
[Röding]

4.
For orlogsskibe. Honnør el. hilsen som gøres, når man ankommer el. forlader skibet ad falderebet. Den ankommende gør honnør med front mod flaget agter. Afhængig af rang gør den vagthavende el. flere besætningsmedlemmer ved falderebet honnør og piber i bådsmandspiben et signal.
Bådsmandspibesignaler består af en grundtone holdt i ca. 2 sek. efterfulgt af en stigende tone holdt i ca. 6 sek. for til sidst at falde til grundtonen et til to sek.
[TUX]
falderebshonnør.
salute the flag when coming onboard.
honnør med pibning.
honour with pipe.
klar ved falderebet. Faldereb!
man the side // side ready // man the gangway.
pibe faldereb - kommandoen for skibets hilsen til en ankommende eller afgående officer af højere rang lyder:
pipe the side.
I [SOT] defineres gangway som den åbning i skibssiden, der giver adgang til skibet.
accommodation ladder // gangway ladder defineres som den lejder eller trappe, hvorpå man når fra kaj eller vandkant til gangway. Denne definition er i overensstemmelse med [SMY].
E. fra hol. - vallreep - egt. det reb, man holder i som støtte.
[ABC, CLF, DKS4/1989, DST, FUN, HAR, KOF, KUSK p.73, NEM, ORL p.83, PSØM p.59, SøFolk, TUX, WOL]  Kilder