Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
faldnet
(-tet, -): Sikkerhedsnet i orlogsskibe i sejlskibstiden. Nettene, der var bundne af linegods, blev udspndt over hovedhjde p verste dk, s nedfaldende dele fra riggen under kamp kunne opfanges, s mandskabet undgik skader.
Iht. [FUN] fandtes de p store skibe kun over bak og skanse, mens mindre skibe har dem fra for til forbi stormasten, mens brigskibe kun har faldnet forrest i skibet.
overhead netting.
[DMO, TUX, Jylland p.47]  Kilder