Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
AIS
Forkortelse for Automatic Identification System. Kommunikationssystemets skibsstationer består af en beregningsenhed, en GPS-modtager og en VHF-sender.
Beregningsenheden modtager data fra forskellige skibssystemer samt positioner fra GPS-anlægget. Via systemets VHF-del udsendes som broadcast, dvs. radioudsendelse, en identifikation for skibet bestående af en statisk del som skibets IMO-nummer, dets kaldesignal, størrelse og skibstype; endvidere af en dynamisk del, som fx position, tidspunktet, kurs og fart; og endelig oplysninger om rejsen, som fx skibets dybgående, destinationshavn og ankomsttidspunkt samt event. om det medfører farligt gods.
Radioudsendelserne foretages kontinuerligt, og de kan modtages af forskellige typer modtagere, der fx omsætter det digitale signal, så det kan vises sammen med et elektronisk søkortsystem, et radarbillede eller på en pc. Modtagere er både andre skibe samt landstationer, der kan være drevet af myndighederne af kontrolhensyn.

Udviklingen af det internationale AIS-systemet er foregået under IMOs ledelse, og formålet har været at udvikle et system, der kan forøge sejladssikkerhed og miljøsikkerhed gennem udveksling af data til brug ved konkret undgåelse af sammenstød, for myndigheder at kunne følge en identificeret trafik og for trafikkontrolsystemer lettere at kunne dirigere skibene, som det fx foregår ved en VTS-tjeneste.
automatic identification system.
»Hvad AIS angår, er status videre den, at Farvandsvæsenet sammen med SMK og SOK står for projektet, der er programsat til at køre fuldt ud i 2005.« (citat1)
»... AIS i sig selv er VHF-baseret. ... Fravandsvæsenet har endvidere planer om at udbrede AIS nordover i Atlanten og planlægger således at starte en test med en landstation i Nuuk til næste år, for at se systemet i drift deroppe.« (citat2)
Per 2006 er planerne om et nordatlantisk AIS-system skrinlagt fra dansk side [iht. FRV 23/10-2006].
[SØF19-20/2003 p.9 (citat 1); SØF23-25/2003 p.9 (citat 2)]  Kilder