Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fantomring
(-en, -e): Del af gyrokompas. "Som omtalt i paragraf 6 må det nordsøgende element, dersom kompasset skal kunne indstille sig nøjagtigt, være sikret en praktisk talt friktionsløs drejning i horisontal retning. Dette er opnået på forskellig måde i de forskellige kompasfabrikater...
I Sperry's kompas bæres vertikalringen af en ophængning bestående af 17 tynde ståltråde, der forløber parallelt, så ophængningen ikke giver påvirkning til drejning. Strengene fastholdes ved kompasrosens centrum af en særlig skrueanordning, så vertikalringens højdestilling kan justeres og mulig snoning af strengene kan udlignes. Da kompasrose og fantomring er fast forbundet med hinanden og sidstnævnte ved elektrisk overførsel stedse tvinges til at bevare sit plan sammenfaldende med vertikalringens, vil ophængningen stedse være snoningsfri, så det nordsøgende element praktisk talt ikke møder nogen modstand mod den horisontale drejning."
phantom ring.
[Nav2 (1960) p.21, Nav2 (udg.?) p.83]  Kilder