Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fareområde
(-t, -r): Område, hvor der på grund af sejladshindring er fare for skibsfarten. Det kan fx være minefare.
danger area.
[NAV4ny p.201]
"fareområder, hvor der som følge af formodning om tilstedeværelsen af bundminer eller andre sprængstofholdige genstande advares mod ankring, fiskeri med bundslæbende redskaber samt arbejder på havbunden."
[EfS nr. 1-2002 bilag]  Kilder