Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
faresignalstation
(-en, -er): Signalsystem opsat langs Den Jyske Vestkyst for at kunne afgive signal til fiskerne til havs om vejrsituationen. Signalerne, der bestod af kugler om dagen og lamper om natten, blev sat på master, hvor der kunne sættes en kugle i toppen og en på hver side af en tværrå.
"De først forsøgs-signalstationer blev sat op i Thy i 1886, og fiskerne valgte bestyrelser til at passe signalmasterne. Hver signalstation fik også en hånddrevet sirene og en lille kanon, der skulle bruges til at give signal i tåge...
Signalmasterne har nogle steder været i brug helt op til 1970'erne, men efterhånden som fiskebådene fik radio om bord, blev der mindre brug for signalmasterne, og de blev nedlagt de fleste steder."
danger signal station.
[Dk FiskeriT. 21/2 2008 p.20 sp.3f]
E. Masten i Løkken er bevaret som museumsgenstand og bragt tilbage til brugbar stand.  Kilder